Felhasználási feltételek

 

Próba Weboldallal kapcsolatos Felhasználási Feltételek

 

(kivonat – a Felhasználási Feltételek teljes és részletes leírását ide kattintva olvashatja)

 

A Próba Weboldallal kapcsolatos jogviszonyban a Weboldal létrehozásához szükséges Keretrendszert biztosító Szolgáltató (adatok) és Ön mint felhasználó (a Próba Weboldal regisztrálója, a továbbiakban: Felhasználó) állnak egymással jogviszonyban.

 

Általános rendelkezések

 

A Keretrendszer a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban Szjt.) 1.§ (2) bekezdés c, pontja értelmében szerzői oltalom alatt áll.

Szolgáltató - mint a Keretrendszer vagyoni jogosultja -, az Szjt. rendelkezései értelmében kizárólagosan jogosult a Keretrendszer és az azzal előállított weboldalak felhasználásának engedélyezésére.

Szolgáltató jelen Szerződéssel a Felhasználó által igényelt weboldal vonatkozásában annak Keretrendszerben történő létrehozáshoz és fenntartásához szükséges felhasználási jogokat biztosítja, valamint Szerződésben részletezett feltételek szerint egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A Keretrendszerben megjelenő – ide nem értve a Felhasználók által feltöltött tartalmakat - valamennyi szöveg, szimbólum, logó, grafika vagy bármilyen más szerzői jogi alkotás Szolgáltató vagy Szolgáltató szerződéses partnerének - szerzői jogi vagy védjegyjogi oltalom alatt álló - szellemi tulajdona. Ezek felhasználása csak és kizárólag a jogtulajdonos írásba foglalt engedélye mellett lehetséges. A Keretrendszerben megjelenő szövegeket részlegesen átvéve, a hivatkozás szabályainak betartása mellett lehet idézni, azokra az alábbiak szerint lehet hivatkozni:

“forrás: MacskArt Kft. – www.7i.hu”

 

Ön, mint Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Próba Weboldal aktiválása során az alábbi kötelezettségek illetve jogosultságok illetik meg:

 

A weboldal-hozzáférés megigénylése és a weboldal üzembe helyezése

 

A Felek között jogviszony jelen szerződés alapján jön létre, amennyiben Felhasználó a felhasználási feltételek ismeretében a weboldal létrehozásával kapcsolatos megrendelését elektronikus formában benyújtja.

 

A Keretrendszer a regisztrációval egyidejűleg létrejön egy aldomainen (pl: www.e-mailcímelőtag@7i.hu) létrehozza a weboldalsablont, melyhez a Felhasználó e-mailben megkapja a szükséges hozzáférési adatokat. Az aldomain elnevezésének módosítására a Felhasználó a belépést követően jogosult.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa mentett tartalmak az interneten megjelenítésre kerülnek. Felhasználó az adott tartalom saját domain-jére történő átirányításáról maga dönt. A Weboldal piszkozati állományokat nem tárol.

 

Szolgáltató minden leendő Felhasználó számára 14 napos díjmentes, mindennemű kötelezettségvállalástól mentes próbaidőszakot biztosít, mely időszak során a Felhasználó a szoftvert kipróbálhatja, használhatja. A 14 napos tesztidőszak a regisztráció napjával kezdődik.

 

Felhasználó vállalja, hogy azonosítóit (felhasználói név, jelszó) titokban tartja, azokat illetéktelen személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

 

A Weboldal tartalmának a feltöltését a Felhasználó végzi.

 

Felhasználó a tesztidőszak folyamán bármikor dönthet úgy, hogy díjfizetés ellenében az általa megszerkesztett weboldalt fenn kívánja tartani.

 

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa generált Weboldal használatára kizárólag a Szolgáltató által biztosított szerver- és szoftverkörnyezetben, a Díjszabásban meghatározott árakon vehető igénybe.  A Weboldal hordozására, forráskódjának megismerésére, átadására nincsen mód.

 

Felek kifejezetten rögzítik, a Keretrendszer és a generált Weboldal használatával kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelősségét a Szolgáltató a jelen szerződés alapján a Tesztoldal vonatkozásában – tekintettel annak ingyenes voltára, - a Ptk. 314. § (1) bekezdésében nevesített károk kivételével ki kívánja zárni.

 

Felek rögzítik, hogy a Weboldal visszaigazolt megrendelésének elmaradása következtében a Weboldal törlésre kerül. Ezzel kapcsolatosan Szolgáltatót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

Amennyiben Önnek a Tesztoldal használatával kapcsolatosan még bármilyen kérdése maradt, kérjük, olvassa el a részletes Felhasználási Feltételeket, illetve írjon nekünk: ugyfelszolgalat@7i.hu.

Szolgáltató adatai:

7even Online Ügynökség

E-mail: 7i@7i.hu

Tel.: +36-30/247-0099